ตรวจเอชไอวีรู้ผลทันที

สธ.เชิญชวนตรวจเอชไอวี รู้ผลภายในวันเดียว

ตรวจเอชไอวีรู้ผลทันที นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาพูด ในงาน “Same Day Results รู้ผลในวันเดียว HIV ตรวจเพื่อก้าวต่อ” ว่า…

“ในทุกวันนี้ มีผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ถึง 376,690 ราย และยังมี ผู้ติดเชื้อ เอดส์ อีกมากมาย ที่ไม่รู้ว่า ตนเอง ติดเชื้อแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี ผู้คน ที่ได้ เข้ามา รับการตรวจ

แต่มีเพียง 64 % เท่านั้น ที่กลับมาฟัง ผลการตรวจ ส่วน 36 % ไม่กลับมาฟังผล มีผล ทำให้ เกิดความ สูญเสียโอกาส ทางการรับฟัง และรักษา”

ทางกรมควบคุมโรค จึงมี การสนับสนุน เรื่อง ของการ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี แบบ “Same Day Results” ที่ทำให้ ผู้ป่วย สามารถรู้ ผลตรวจ เลือดภายใน 1 วันเท่านั้น ไม่ต้องรอนาน ส่งผล ให้ผู้ป่วย ไม่เกิด ความเครียด จากการรอฟังผล

นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล หัวหน้างานภูมิคุ้มกัน และไวรัสวิทยา สถาบันบำราศนราดูร ได้บอกว่า สำหรับชุด ตรวจเอชไอวี ที่มี ในตอนนี้ สามารถ ทำให้รู้ผล ตรวจภายในวันเดียว ใช้เวลา ไม่นานแค่ไม่กี่นาที เท่านั้น

โดย หากได้รับเชื้อ ไปแล้ว 21 วัน ก็สามารถ ตรวจเจอได้ และได้ผล ที่แม่นยำ สำหรับ ชุดตรวจ ที่ทราบผล เร็วกว่านี้ คือ รับเชื่อไปแค่ 16 วันก็สามารถพบได้ จะสามารถ นำเข้ามาให้ ใช้งานได้ในเร็ววันนี้

นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ ผอ.รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า นอกจาก โรงพยาบาลตามต่างจังหวัดได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ตรวจเอชไอวีรู้ผลทันที โดยมีการปรับปรุงการบริการสำหรับการตรวจเอชไอวีเพื่อให้ทราบผลภายในวันเดียว

เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจ ทำให้สามารถป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่างที โดยจัดเป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งข้อมูลที่ทุกคนที่มารับการตรวจจะจัดเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้การดำเนินการสามารถทำได้ไม่ยาก เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้ที่เข้ามารับการตรวจไม่เยอะ ทำให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้พูดว่า การที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบผลการตรวจที่รวดเร็ว จะส่งผลอย่างมากต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะข้อมูลในช่วง 5 ปีหลัง สำหรับในคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอดส์ หากเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องในขณะที่ระดับเม็ดเลือดขาว(ซีดีโฟร์) ยังสูงอยู่ มีผลทำให้ร่างกายของผู้ป่วยดูเหมือนคนปกติได้เลยทีเดียว แต่สำหรับช่วงที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่ที่ทำการเข้าสู่ระบบการรักษา จะมีค่าซีดีโฟร์ที่ต่ำมากและส่วนใหญ่ก็จะพบปัญหาด้านสุขภาพในระดับนึงแล้ว รวมถึงโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งเกี่ยวเนื่องต่อการป้องกันโรคติดต่อ เพราะหากผู้ป่วยทราบว่าตัวเองติดเชื้อ คงไม่ต้องการแพร่เชื้อต่อสู่บุคคลอื่น แต่ที่เกิดปัญหาเนื่องจากผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อซึ่งมาจากการไม่ยอมตรวจเอดส์ ซึ่งจากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีเข้ามาเรื่อยๆ จะพบว่ากว่าครึ่ง จะได้รับเชื้อเอดส์มาจากคนที่ไม่รู้ว่าตนเองมีเชื้อ ทั้งนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละ 1 หมื่นราย

จากข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวมมา พบว่า ในปีหนึ่งจะมีคนได้รับการตรวจเอชไอวีปีละ 5 แสนราย ดังนั้นจึงมีโครการต่างๆ มากมาย เพื่อให้คนสนใจมาตรวจเอชไอวีกันมากขึ้น พญ.นิตยา กล่าวว่า การที่จะสามารถตรวจการติดเชื้อเอชไอวีและทราบผลในวันเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทำให้สามารถเปิดคลินิกหรือให้บริการนอกสถานที่ได้ เพื่อให้สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จึงได้รวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนอกสถานที่ เป็นคลินิกเคลื่อนที่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบที่เทียบเท่ากับการเข้าตรวจสอบที่โรงพยาบาลเลยทีเดียว และต่อไปก็จะมีการออกนอกสถานที่เพื่อปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ชุดตรวจเอดส์ แบบรู้ผลในวันเดียว ผู้รับการตรวจจะสามารถทราบผลได้รวดเร็ว ใช้เวลาไม่นานแค่ 1-3 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งประเทศไทยและหลายๆ ประเทศได้ทำการพัฒนา ชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง ราคาถูก เพื่อรองรับการตรวจที่ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง หากว่าผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงจะไม่สามารถได้รับการตรวจ นอกจากจะทำให้ผู้รับเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก ยังส่งผลให้อาจแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการตั้งงบประมาณเพื่อตรวจเอชไอวีฟรี 2 ครั้งต่อปีให้กับคน 5 แสนราย แต่มีผู้เข้ารับการตรวจเพียงแค่ 3 แสนรายเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากกระตุ้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวีอย่างมากที่สุด