ประโยชน์ 6 อย่าง ที่ได้จากการตรวจเอชไอวี

ประโยชน์ 6 อย่าง ที่ได้จากการตรวจเอชไอวี

ประโยชน์ของการตรวจHIV ทราบ หรือ ไม่คะ ว่าใน ขณะนี้ ประเทศไทย เรามี ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี แล้วประมาณ 500,000 คน

ซึ่ง ในจำนวน ที่กล่าวมานี้ มีผู้ ติดเชื้อ เพียง ครึ่งหนึ่ง หรือ ประมาณ 250,000 รายเท่านั้น ที่ทราบ ผลเลือด และเข้าสู่ ระบบ การรักษา

ทั้งนี้ การ ทราบผล การตรวจ เลือดอย่าง รวดเร็ว และทันท่วงที จะสามารถ ช่วยให้ ผู้ที่ ไม่ติดเชื้อ เกิดความ ตระหนัก ในการ ป้องกันตนเอง

ส่วน ผู้ที่ ติดเชื้อ เอชไอวี ก็ จะป้องกัน ไม่ถ่าย ทอด เชื้อไป ให้ผู้อื่น ขณะเดียวกัน จะได้รับ การรักษา ด้วย ยาต้านไวรัส อย่าง รวดเร็ว

ซึ่ง ปัจจุบัน ผู้ที่ สามารถ มารับ ยารักษา อย่างรวดเร็ว มีโอกาส หายขาด ได้ค่ะ เราขอ เป็นอีก หนึ่งเสียง สำหรับการ รณรงค์ ให้ทุกคน ตรวจเอชไอวี กันนะคะ

เรา มาดู ประโยชน์ของการตรวจHIV กันเลย ดีกว่า

ประโยชน์ 6 อย่าง ที่จะ ได้ จากการ ตรวจเอชไอวี

1.เมื่อ ตรวจแล้ว ทราบว่า ตนเอง ติดเชื้อ เอชไอวี จริง ประโยชน์ อย่างแรกเลย คือ จะ สามารถ เข้ารับ การรักษา ได้ทันที ไม่ต้อง รอให้ แสดงอาการ ซึ่ง จะเป็น ประโยชน์ ต่อการ รักษา อย่างมาก

2.เมื่อ ตรวจพบ แล้ว ก็จะได้ เข้ารับ การรักษา ซึ่ง ประโยชน์ ต่อมา คือ จะทำให้ สามารถ ควบคุมโรค และวางแผนดูแล สุขภาพ ของตน ให้แข็งแรงได้ เมื่อรวม กับการ รักษาด้วย จะทำให้ โรคไม่แสดง อาการ จึงสามารถ ทำงาน ได้อย่าง ปกติ

3.ประโยชน์ ที่สาม เมื่อรู้ สถานะ ผลเลือด ของตน ว่าเป็นบวก คือ ช่วยให้ สามารถ วางแผน ป้องกัน การส่งต่อ เชื้อ ไปสู่คู่ ของตนเอง ไม่ให้ ติดเชื้อได้ และ ทางที่ดี ควรชวน คู่นอน ของคุณ ไปตรวจ เลือด ด้วยเช่นกัน

4.ช่วยให้ สามารถ วางแผนป้องกัน การติดเชื้อ ไปสู่ลูกได้ สำหรับ แม่ตั้งครรภ์ หรือ ผู้ที่กำลังวางแผนมีบุตร จำเป็น อย่างมาก ที่จะต้อง ตรวจเลือดก่อน และหาก มีการติดเชื้อ จะต้องปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเข้ารับ การรักษา วางแผนป้องกัน เพื่อไม่ให้ ลูกหรือเด็กในครรภ์ปลอดภัย จากการ ติดเชื้อเอชไอวี

5.ในผู้ที่ ผลเลือดปกติ ไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี ก็จะช่วยให้ ระมัดระวังตนมากขึ้น สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีได้

6.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง

 

เราสามารถตรวจเอชไอวีด้วยตัวเองที่บ้านได้ ด้วยชุดตรวจมาตรฐาน สนใจ คลิ๊ก!!!