สธ.เชิญชวนตรวจเอชไอวี รู้ผลภายในวันเดียว

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาพูดในงาน “Same Day Results รู้ผลในวันเดียว HIV ตรวจเพื่อก้าวต่อ”ว่า ในทุกวันนี้มีผู้ติดเชื่อเอชไอวีถึง 376,690 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อเอดส์อีกมากมายที่ไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้คนที่ได้เข้ามารับการตรวจ แต่มีเพียง 64 % เท่านั้นที่กลับมาฟังผลการตรวจ ส่วน 36 % ไม่กลับมาฟังผล มีผลทำให้เกิดความสูญเสียโอกาสทางการรับฟังและรักษา ทางกรมควบคุมโรค จึงมีการสนับสนุนเรื่องของการตรวจหาเชื้อเอชไอวีแบบ “Same Day Results” ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถรู้ผลตรวจเลือดภายใน 1 วันเท่านั้น ไม่ต้องรอนาน ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่เกิดความเครียดจากการรอฟังผล

ชุดตรวจเอชไอวี

นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล หัวหน้างานภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา สถาบันบำราศนราดูร ได้บอกว่า สำหรับชุดตรวจเอชไอวี ที่มีในตอนนี้สามารถทำให้รู้ผลตรวจภายในวันเดียว ใช้เวลาไม่นานแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น โดยหากได้รับเชื้อไปแล้ว 21 วัน ก็สามารถตรวจเจอได้และได้ผลที่แม่นยำ สำหรับชุดตรวจที่ทราบผลเร็วกว่านี้ คือ รับเชื่อไปแค่ 16 วันก็สามารถพบได้ จะสามารถนำเข้ามาให้ใช้งานได้ในเร็ววันนี้

นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ ผอ.รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า นอกจาก โรงพยาบาลตามต่างจังหวัดได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยมีการปรับปรุงการบริการสำหรับการตรวจเอชไอวีเพื่อให้ทราบผลภายในวันเดียว เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจ ทำให้สามารถป้องกันและรักษาได้อย่างทันท่างที โดยจัดเป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งข้อมูลที่ทุกคนที่มารับการตรวจจะจัดเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้การดำเนินการสามารถทำได้ไม่ยาก เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้ที่เข้ามารับการตรวจไม่เยอะ ทำให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้พูดว่า การที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบผลการตรวจที่รวดเร็ว จะส่งผลอย่างมากต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะข้อมูลในช่วง 5 ปีหลัง สำหรับในคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอดส์ หากเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องในขณะที่ระดับเม็ดเลือดขาว(ซีดีโฟร์) ยังสูงอยู่ มีผลทำให้ร่างกายของผู้ป่วยดูเหมือนคนปกติได้เลยทีเดียว แต่สำหรับช่วงที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่ที่ทำการเข้าสู่ระบบการรักษา จะมีค่าซีดีโฟร์ที่ต่ำมากและส่วนใหญ่ก็จะพบปัญหาด้านสุขภาพในระดับนึงแล้ว รวมถึงโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งเกี่ยวเนื่องต่อการป้องกันโรคติดต่อ เพราะหากผู้ป่วยทราบว่าตัวเองติดเชื้อ คงไม่ต้องการแพร่เชื้อต่อสู่บุคคลอื่น แต่ที่เกิดปัญหาเนื่องจากผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อซึ่งมาจากการไม่ยอมตรวจเอดส์ ซึ่งจากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีเข้ามาเรื่อยๆ จะพบว่ากว่าครึ่ง จะได้รับเชื้อเอดส์มาจากคนที่ไม่รู้ว่าตนเองมีเชื้อ ทั้งนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละ 1 หมื่นราย

จากข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวมมา พบว่า ในปีหนึ่งจะมีคนได้รับการตรวจเอชไอวีปีละ 5 แสนราย ดังนั้นจึงมีโครการต่างๆ มากมาย เพื่อให้คนสนใจมาตรวจเอชไอวีกันมากขึ้น พญ.นิตยา กล่าวว่า การที่จะสามารถตรวจการติดเชื้อเอชไอวีและทราบผลในวันเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทำให้สามารถเปิดคลินิกหรือให้บริการนอกสถานที่ได้ เพื่อให้สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จึงได้รวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีนอกสถานที่ เป็นคลินิกเคลื่อนที่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบที่เทียบเท่ากับการเข้าตรวจสอบที่โรงพยาบาลเลยทีเดียว และต่อไปก็จะมีการออกนอกสถานที่เพื่อปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ชุดตรวจเอดส์ แบบรู้ผลในวันเดียว ผู้รับการตรวจจะสามารถทราบผลได้รวดเร็ว ใช้เวลาไม่นานแค่ 1-3 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งประเทศไทยและหลายๆ ประเทศได้ทำการพัฒนา ชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง ราคาถูก เพื่อรองรับการตรวจที่ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง หากว่าผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงจะไม่สามารถได้รับการตรวจ นอกจากจะทำให้ผู้รับเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก ยังส่งผลให้อาจแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ด้วย ทั้งนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการตั้งงบประมาณเพื่อตรวจเอชไอวีฟรี 2 ครั้งต่อปีให้กับคน 5 แสนราย แต่มีผู้เข้ารับการตรวจเพียงแค่ 3 แสนรายเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากกระตุ้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวีอย่างมากที่สุด