อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด

อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด ยารักษาเอดส์ตัวใหม่อาจขจัดเชื้อ HIV 100%

อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด การ ติดเชื้อ เอชไอวีนั้น เป็น สาเหตุ ของการ เกิด โรคเอดส์ ซึ่ง เมื่อ เข้าสู่ร่างกาย จะ ทำลาย เม็ดเลือดขาว แล้วเมื่อ ไม่มี การ ทานยาต้าน หรือ เข้าสู่ ระบบ การรักษา จะเข้าสู่ภาวะโรคเอดส์ซึ่งปัจจุบันนี้ ยัง ไม่มี ยา ที่รักษา ให้หาย ขาดได้

แต่ ความคืบหน้า ทางการ วิจัย คือ ทีม นักวิจัย จาก มหาวิทยาลัย ในสหราช อาณาจักร 5 แห่งกำลัง ทดสอบ วัคซีน รักษาโรคเอดส์

กับ ผู้ป่วย จำนวน 50 คน ตอนนี้ กระบวน การ ทดสอบ ยังอยู่ ในช่วง เริ่มต้นแต่ Mark Samuels กรรมการ ผู้อำนวยการ

ของ สถาบัน National Institute for Health Research Office for Clinical Research Infrastructure

ก็ ออกมา ให้ สัมภาษณ์ ว่า “คืบหน้าไปด้วยดี” อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด

wddlvrn
การ รักษาเอดส์ ใน ปัจจุบัน anti-retroviral therapies (Art) สามารถ รักษา ได้เฉพาะ T-cell ที่ ติดเชื้อ HIV แต่ยัง ทำงาน ได้อยู่ แต่ ไม่สามารถ ตรวจจับ และ รักษา T-cell ที่ หยุด เติบโต ได้
ส่วน การรักษา แบบใหม่ แยก การรักษา เป็น 2 ขั้นตอน ขั้นแรก คือ มีวัคซีน ที่ ช่วยให้ ร่างกาย แยกแยะ เซลล์ที่ ติดเชื้อไวรัส เพื่อ กำจัด ออกจาก ร่างกาย ส่วนขั้น ที่สอง เป็นยา ตัวใหม่ ชื่อ Vorinostat สามารถ กระตุ้น T-cell ที่ หยุด เติบโตแล้ว เพื่อให้ ระบบ ภูมิคุ้มกัน ตรวจ จับเจอ วิธี การรักษา แบบใหม่ สามารถ ทำลาย ไวรัส HIV  ทั้งหมด ที่มี อยู่ ใน ร่างกายได้

ผล การทดสอบ กับ ชายวัย 44 ปี หนึ่งใน กลุ่มตัวอย่าง ระบุว่าเขา “ใกล้หาย” แล้ว

การทดสอบ เลือด ครั้งล่าสุดไม่พบ ไวรัสอีกแล้ว ถ้าผล การทดสอบ สำเร็จ ตามคาด เขา จะกลาย เป็นมนุษย์ คนแรก ที่หาย จากโรคเอดส์

ที่มา – Sunday Times, Telegraph, Gizmodo ภาพโดย CDC จาก Wikipedia
บทความไทย – blognone.com