คลังเก็บหมวดหมู่: ความรู้เรื่องเอชไอวี

โรคเอดส์รู้ไวรักษาได้

โรคเอดส์…รู้ไวรักษาได้ทัน

โรคเอดส์รู้ไวรักษาได้ อย่างที่รู้กันดีว่าเอดส์” เป็นโรคร้ายที่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและทำให้ร่างกายเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโรคเอดส์เสียชีวิตหรือถึงแก่ความตาย การตรวจวินิจฉัยโรคเอดส์จึงจำเป็นต้องทำด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และมีมาตรฐานที่เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยโลกเอดส์ทุกคนได้รับการรักษาและเยียวยาอาการป่วยอย่างถูกวิธี ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้นิยามวิธีการในการวินิจฉัยโรคเอดส์ขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกัน และทำให้เกิดประโยชน์ในการวินิจฉัย และการรักษาโรคร้ายชนิดนี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

โรคเอดส์รู้ไวรักษาได้ หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะใช้หลักเกณฑ์ในการตรวจโรคโดยการ  ตรวจ ‘ภูมิ antibody ที่ต่อต้านเชื้อโรคเอดส์’ ซึ่งจะต้องพบถึง 2 ครั้ง ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อยืนยันผลความถูกต้อง หรืออาจทำโดยการตรวจ ‘เชื้อโรคเอดส์ในเลือด (HIV-RNA or HIV-DNA)’ และจำเป็นต้องมีการยืนยันผลอีกครั้งเช่นกัน แต่สำหรับในกรณีที่เป็นเด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี การวินิจฉัยโรคเอดส์จะใช้เพียงแค่การตรวจ ‘เชื้อโรคเอดส์ในเลือด (HIV-RNA or HIV-DNA)’ ซึ่งมีการตรวจยืนยันผลอีกครั้งเท่านั้น และจะไม่ใช้วิธีการตรวจ ‘ภูมิ antibody ที่ต่อต้านเชื้อโรคเอดส์’ มาใช้เป็นเครื่องมือยืนยันการวินิจฉัยโรคชนิดนี้

รักษาเอดส์

ภาพจาก : http://abcnews.go.com/Health/uk-doctor-id-hiv-diabetes/story?id=23349162

          สำหรับการวินิจฉัย ‘Primary infection’ ของโรคเอดส์ ได้รับคำนิยามจากองค์กรควบคุมโรคติดต่อของประเทศอเมริกา (CDC)ไว้ดังต่อไปนี้ กล่าวคือPrimary infectionเป็นการติดเชื้อโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นในทารก เด็ก หรือผู้ใหญ่ ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีอาการในกลุ่ม acute retroviral syndrome เช่น มีไข้หลังจากได้รับเชื้อเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ มีแผลที่ปากหรืออวัยวะเพศ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และพบการติดเชื้อฉวยโอกาส แต่ที่สำคัญก็คือ การตรวจพบภูมิ antibody ต่อโรคเอดส์หรือตรวจพบเชื้อโรคเอดส์(HIV-RNA or HIV-DNA) โดยที่ตรวจไม่พบภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด

อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด ยารักษาเอดส์ตัวใหม่อาจขจัดเชื้อ HIV 100%

อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด การ ติดเชื้อ เอชไอวีนั้น เป็น สาเหตุ ของการ เกิด โรคเอดส์ ซึ่ง เมื่อ เข้าสู่ร่างกาย จะ ทำลาย เม็ดเลือดขาว แล้วเมื่อ ไม่มี การ ทานยาต้าน หรือ เข้าสู่ ระบบ การรักษา จะเข้าสู่ภาวะโรคเอดส์ซึ่งปัจจุบันนี้ ยัง ไม่มี ยา ที่รักษา ให้หาย ขาดได้

แต่ ความคืบหน้า ทางการ วิจัย คือ ทีม นักวิจัย จาก มหาวิทยาลัย ในสหราช อาณาจักร 5 แห่งกำลัง ทดสอบ วัคซีน รักษาโรคเอดส์

กับ ผู้ป่วย จำนวน 50 คน ตอนนี้ กระบวน การ ทดสอบ ยังอยู่ ในช่วง เริ่มต้นแต่ Mark Samuels กรรมการ ผู้อำนวยการ

ของ สถาบัน National Institute for Health Research Office for Clinical Research Infrastructure

ก็ ออกมา ให้ สัมภาษณ์ ว่า “คืบหน้าไปด้วยดี” อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด

wddlvrn
การ รักษาเอดส์ ใน ปัจจุบัน anti-retroviral therapies (Art) สามารถ รักษา ได้เฉพาะ T-cell ที่ ติดเชื้อ HIV แต่ยัง ทำงาน ได้อยู่ แต่ ไม่สามารถ ตรวจจับ และ รักษา T-cell ที่ หยุด เติบโต ได้
ส่วน การรักษา แบบใหม่ แยก การรักษา เป็น 2 ขั้นตอน ขั้นแรก คือ มีวัคซีน ที่ ช่วยให้ ร่างกาย แยกแยะ เซลล์ที่ ติดเชื้อไวรัส เพื่อ กำจัด ออกจาก ร่างกาย ส่วนขั้น ที่สอง เป็นยา ตัวใหม่ ชื่อ Vorinostat สามารถ กระตุ้น T-cell ที่ หยุด เติบโตแล้ว เพื่อให้ ระบบ ภูมิคุ้มกัน ตรวจ จับเจอ วิธี การรักษา แบบใหม่ สามารถ ทำลาย ไวรัส HIV  ทั้งหมด ที่มี อยู่ ใน ร่างกายได้

ผล การทดสอบ กับ ชายวัย 44 ปี หนึ่งใน กลุ่มตัวอย่าง ระบุว่าเขา “ใกล้หาย” แล้ว

การทดสอบ เลือด ครั้งล่าสุดไม่พบ ไวรัสอีกแล้ว ถ้าผล การทดสอบ สำเร็จ ตามคาด เขา จะกลาย เป็นมนุษย์ คนแรก ที่หาย จากโรคเอดส์

ที่มา – Sunday Times, Telegraph, Gizmodo ภาพโดย CDC จาก Wikipedia
บทความไทย – blognone.com